Nejvděčnější diváci jsou děti. A pokud mají možnost vyzkoušet si něco z toho, co doma nemají, jsou šťastné dvakrát. Střelbu z luku, kuše, házení věnečků na kopí, jízdu na trakaři a další atrakce s dobovými rekvizitami můžeme nabídnout nejen dětem, ale i pro dospělé. Kdo si hraje - nezlobí.