Agentura produkuje šermířská a divadelní představení historického zaměření včetně scénářů a organizace rekonstrukcí bitevních scén z různých historických období od středověku po I. světovou válku. Samozřejmostí je maximální snaha o historickou věrnost a dokumentaci doby zejména v kostýmech a zbraních.