Nabízíme hudební i taneční soubory zabývající se hudbou různých období a to samostatně, nebo v součinnosti s dalšími historickými aktivitami. Hudba lidová, církevní i světská od gotiky po 20. století.

Neodmyslitelnou součástí slavností, zejména ve večerních hodinách, bývá vystoupení fakíra, plivačů ohně i orientálních tanečnic, pořípadě dalších kejklířů.